Shimo-Okubo 255, Sakura-ku, Saitama-shi, 338-8570 JAPAN
塩田居室:電気電子システム工学1号棟2階209号室
Maps / Access:http://en.saitama-u.ac.jp/about/mapsaccess/

TEL:048-858-3479 Email:tshioda[@]mail.saitama-u.ac.jp

大学へのアクセスマップ